24. 1. 2020  5:18 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 53031_D - Vybrané state z architektúry II. (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53031_D
Názov predmetu: Vybrané state z architektúry II.
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (5 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: