17. 2. 2020  22:01 Miloslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_VSO2_O - Vybrané state z obnovy architektonického dedičstva II (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_VSO2_O
Názov predmetu: Vybrané state z obnovy architektonického dedičstva II
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: