1. 4. 2020  4:49 Hugo
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_VSO2_O - Vybrané state z obnovy architektonického dedičstva II (FA - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Architecture
Course unit code: 3_VSO2_O
Course unit title: Vybrané state z obnovy architektonického dedičstva II
Mode of completion and Number of ECTS credits: Fulfillment of requirements (5 credits)
Course contents:
The content of the course has not been saved in this language version.


Last modification made by Róbert Tichý on 08/22/2019.

Typ výstupu: