17. 1. 2020  15:05 Nataša
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 53341_D - Interdisciplinárne aspekty obnovy architektonického dedičstva (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53341_D
Názov predmetu: Interdisciplinárne aspekty obnovy architektonického dedičstva
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Teoretické aspekty vzťahu starého a nového v architektúre (dotácia 6/0)
2.Architektonická slušnosť a urbánna demokracia (dotácia 6/0)
3.Prostredie, udržateľnosť, prírodné limity (dotácia 6/0)
4.Moderná architektúra: dejiny, kontext, ochrana (dotácia 6/0)
5.Proces techniky v architektúre (dotácia 6/0)
6.Vybrané problémy urbanizmu (dotácia 6/0)


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: