Aug 7, 2020   11:43 p.m. Štefánia
Academic information system

Course syllabus 3_DZPT2_A - Dizertačný projekt II (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
3_DZPT2_A
Názov predmetu:
Dizertačný projekt II
Ukončenie a kredity:
zápočet (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
Projekt dizertačnej práce (dotácia 0/0)
 
a.
Súčasný stav poznania v danej problematike vrátane zoznamu relevantnej literatúry
b.Náčrt teoretických základov budúceho riešenia problému
c.
Analýza metodiky riešenia problému


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Type of output: