18. 2. 2020  7:02 Jaromír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 53052_D - Pedagogická činnosť II. (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Pedagogická činnosť II.
Kód predmetu: 53052_D
Ukončenie a kredity: zápočet (0 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (0 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Humaj (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ján Legény, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Milan Lukáč (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: