23. 2. 2020  15:46 Roman, Romana
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 53052_D - Pedagogická činnosť II. (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53052_D
Názov predmetu: Pedagogická činnosť II.
Ukončenie a kredity: zápočet (0 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (0 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: