Apr 7, 2020   1:16 p.m. Zoltán
Academic information system

Course syllabus 53052_D - Pedagogická činnosť II. (FA - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53052_D
Názov predmetu: Pedagogická činnosť II.
Ukončenie a kredity: zápočet (0 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (0 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Type of output: