Dec 15, 2019   10:17 p.m. Ivica
Academic information system

Course syllabus 53074_D - Rozpracovanosť projektu DP IV. (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53074_D
Názov predmetu: Rozpracovanosť projektu DP IV.
Ukončenie a kredity: zápočet (0 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (0 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Dizertačná práca (dotácia 0/0)
 
a.Spracovávanie dielčích cieľov skúmanej problematiky
b.Vyhodnotenie dosiahnutých cieľov
c.Konfrontácia výsledkov skúmania s aktuálnym stavom poznania


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Type of output: