25. 1. 2020  5:53 Gejza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 3_SCJ2_D - Seminár z CJ II (FA - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_SCJ2_D
Názov predmetu: Seminár z CJ II
Ukončenie a kredity: zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
Odborná štúdia ako seminárna práca a jej základné atribúty.
Prezentácia zvolenej témy k dizertačnej práci študenta v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 08. 2019.

Typ výstupu: