28. 1. 2020  19:54 Alfonz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N422P1_4B - Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422P1_4B
Názov predmetu: Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Logické riadenie a jeho implementácia v prostredí Stateflow (dotácia 12/18)
 
a.Úvod do logického riadenia a Stateflowu
b.Sekvenčné stavové diagramy
c.Paralelné stavové diagramy

2.Logické riadenie na programovateľných logických regulátoroch (dotácia 12/18)
 
a.Programovateľné logické regulátory a rebríková logika
b.Časovače, počítadlá a set-reset bloky
c.Práca s pamäťou
d.Matematické výrazy
e.Implementácia stavových diagramov


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Typ výstupu: