Jan 21, 2020   6:22 a.m. Vincent
Academic information system

Course syllabus N422P1_4B - Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422P1_4B
Názov predmetu: Projektovanie informatizačných a riadiacich systémov
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Logické riadenie a jeho implementácia v prostredí Stateflow (dotácia 12/18)
 
a.Úvod do logického riadenia a Stateflowu
b.Sekvenčné stavové diagramy
c.Paralelné stavové diagramy

2.Logické riadenie na programovateľných logických regulátoroch (dotácia 12/18)
 
a.Programovateľné logické regulátory a rebríková logika
b.Časovače, počítadlá a set-reset bloky
c.Práca s pamäťou
d.Matematické výrazy
e.Implementácia stavových diagramov


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: