15. 12. 2019  11:20 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 422T1_4I - Teória automatického riadenia I (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 422T1_4I
Názov predmetu: Teória automatického riadenia I
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Dynamické systémy (dotácia 6/6)
 
a.Stavové modely
Prenosové modely
Časové odozvy systémov
Frekvenčná analýza

2.Spojité riadenie procesov (dotácia 6/6)
 
a.Stavový regulátor s pozorovačom
Štruktúra spätnej väzby


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Typ výstupu: