4. 8. 2020  18:23 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N412D0_4I - Degradácia priemyselných materiálov (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N412D0_4I
Názov predmetu:
Degradácia priemyselných materiálov
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
1. Proces korózie kovov z hľadiska termodynamiky
2. Typy a mechanizmy korózie kovov
3. Korózne účinky prostredia
4. Mechanická degradácia kovových materiálov
5. Protikorózna ochrana kovov
6. Monitoring koróznych procesov
7. Korózne skúšobníctvo
8. Degradácia skiel
9. Degradácia keramiky
10. Korózia stavebných materiálov


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 17. 07. 2019.

Typ výstupu: