Jul 18, 2019   7:26 a.m. Kamila
Academic information system

Course syllabus N400V16_4D - Vybrané kapitoly z inteligentného riadenia (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400V16_4D
Názov predmetu: Vybrané kapitoly z inteligentného riadenia
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Teória umelých neurónových sietí
Neuro-fuzzy systémy
Genetické algoritmy
Simulované žíhanie
Morte Carlo simulácie


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Type of output: