7. 6. 2020  5:56 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-EX_TZ - Exkurzia (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I1-EX_TZ
Názov predmetu: Exkurzia
Ukončenie a kredity:
zápočet (1 kredit)
Obsah predmetu:
• Exkurzia do odborných firiem z oblasti zdravotnej techniky, vykurovania, vetrania a klimatizácie.
• Odborné školenia v navštívených firmách.
• Prehliadky výrobných závodov a oboznámenie sa s výrobkami pre techniku prostredia budov.


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 22. 03. 2020.

Typ výstupu: