7. 4. 2020  0:40 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_VKUP_U - Vybrané kapitoly územného plánovania (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_VKUP_U
Názov predmetu: Vybrané kapitoly územného plánovania
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
Základné okruhy prednášok :
Architekt a územie;
Urbanistická stabilita a etika;
Regionálne štruktúry osídlenia;
Vidiecke sídlo ;
Architekt a výkon povolania urbanistu;
Miera a metodika regulácie

Cvičenia :
Zadanie zamerané na spracovanie vybranej témy.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: