5. 4. 2020  10:26 Miroslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_APD5_D - Ateliér priemyselného dizajnu V (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_APD5_D
Názov predmetu: Ateliér priemyselného dizajnu V
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (16 kreditov)
Obsah predmetu:
Stručná osnova predmetu:
- Oboznámenie sa s témou ateliérového zadania
- Odborná rešerš, konzultácie k vybranej téme
- Koncepčné návrhy, varianty v kresbe
- Kontrola rozpracovanosti I.
- Koncepčné návrhy, varianty v kresbe, korekcie
- Vizualizácie, realizácia priestorových škíc, model, spracovanie technickej dokumentácie
- Kontrola rozpracovanosti II.
- Práca na 3D modeli, povrchové farebné riešenie resp. aj grafické spracovanie.
- Záverečné úpravy, tlač plagátov


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: