20. 1. 2020  20:52 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-MME - Moderné materiály pre elektrotechniku (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-MME
Názov predmetu: Moderné materiály pre elektrotechniku
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Základné pojmy a rozdelenie materiálov
2. Štruktúra materiálov
3. Kryštalografia
4. Dielektrické materály
5. Magnetické materiály
6. Materiály pre tienenie elektromagnetických polí
7. Kompozitné materiály pre VF elektroniku
8. Materiály pre optickú komunikačnú techniku
9. Optické materiály pre priemyselné senzorické aplikácie
10.-11. Materiály budúcnosti (nanorúrky s hrúbkou atómu, inteligentné (smart) materiály, magnetické kvapaliny, grafén, materiály na báze supermriežok, metamateriály so zápornou permitivitou, permeabilitou a indexom lomu, chirálne materiály, atď.).
12. Exkurzia


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: