Jan 28, 2020   11:12 p.m. Alfonz
Academic information system

Course syllabus N426P0_4I - Potravinárska biochémia (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N426P0_4I
Názov predmetu: Potravinárska biochémia
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Utilizácia a detoxifikácia amoniaku v ureogenetickom cykle. Všeobecné reakcie aminokyselín. Biosyntéza kódovaných aminokyselín. Metabolizmus C1 látok. Odbúranie bočných reťazcov kódovaných aminokyselín. Ketogénne a glukogénne aminokyseliny. Biosyntetické dráhy nadväzujúce na odbúranie bočných reťazcov aminokyselín.
Biosyntéza a degradácia purínových a pyrimidinových báz a nukleotidov. Biosyntéza deoxyribonukleotidov. Biosyntéza a degradácia hemu. Biosyntéza pterínov.
Metabolizmus komplexných lipidov, eikozanoidov, izoprenoidov, steroidov, karotenoidov, polyketidov. Primárny a sekundárny metabolizmus.
Biologické membrány, ich zloženie, štruktúra, modely a biogenéza.
Mechanizmy a energetika transportu látok cez membrány.
Biologické signály. Príjem, prevod signálov, receptory, transdukčné mechanizmy. Druhý posol. Efektorové mechanizmy. Hormóny.
Integrácia buniek a organizmu (homeostáza, udržiavanie pH, Ca, glukózy). Zrážanie krvi. Nervový systém a základy jeho funkcie.
Svetlo a živé organizmy. Svetlo ako zdroj energie. Zrakový vnem. Odpoveď organizmov na svetelný impulz. Bioluminiscencia.
Biochemizmus motility a kontraktility. Cytoskelet. Svalové vlákna a iné kontraktilné bielkoviny.
Metabolizmus xenobiotík. Úloha kyslíka v metabolizme. Aktívne druhy kyslíka. Detoxikačné mechanizmy v bunke a v organizmoch. Vlastnosti detoxikačných enzýmov.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Type of output: