Nov 19, 2019   2:29 p.m. Alžbeta
Academic information system

Course syllabus N444G0_4D - Génové inžinierstvo (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N444G0_4D
Názov predmetu: Génové inžinierstvo
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (3 kredity)
Obsah predmetu:
Charakterizácia génového inžinierstva. Vlastnosti, konštrukcia a aplikácia špeciálnych vektorových systémov. Produkcia rekombinantných proteínov. Transkripcia klonovaného génu a regulácia génovej expresie. Genomika a post-genomika, štúdium transkriptómu a proteómu. Aplikácie klonovania génov v medicíne, génová terapia. Génové inžinierstvo rastlín, živočíšnych buniek, geneticky modifikované organizmy a potraviny. Etika a legislatíva génových manipulácii.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 07. 03. 2019.

Type of output: