Dec 14, 2019   3:34 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Course syllabus N431A1_4I - Aplikovaná biokatalýza (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N431A1_4I
Názov predmetu: Aplikovaná biokatalýza
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
1.Úvod do biokatalýzy (dotácia 2/0)
2.Celobunkové biokatalyzátory (dotácia 2/0)
3.Rast mikroorganizmov (dotácia 2/0)
4.Kultivačné zariadenia (dotácia 2/0)
5.Enzýmová biokatalýza (dotácia 2/0)
6.Úvod do génových techník využiteľných v biokatalýze (dotácia 2/0)
7.Príprava rekombinantných biokatalyzátorov (dotácia 2/0)
8.Imobilizácia biokatalyzátorov (dotácia 2/0)
9.Up a Dowm streem procesy v biokatalýze (dotácia 2/0)
10.Redoxná biokatalýza (dotácia 2/0)
11.Chemoenzymatická biokatalýza (dotácia 2/0)
12.Stereoselektívna biokatalýza, deracemizácie, asymetrické oxidácie (dotácia 2/0)
13.Špeciálne aplikácie biokatalýzy, Priemyselná biokatalýza (dotácia 2/0)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: