26. 10. 2020  9:18 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N411B1_4B - Bioanorganické materiály (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N411B1_4B
Názov predmetu: Bioanorganické materiály
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
I) Biomateriály – základné pojmy, biokompatibilita a odozva živého tkaniva, experimentálne testovanie biokompatibility, štruktúra tvrdých tkanív, hydroxyapatit, biologické apatity a kalcium fosfátové biomateriály.
II) Materiály pre ortopedické aplikácie – kalciumfosfátové – titánové – sklokeramické biomateriály a kompozity, polymérne kompozity, kovovy a zliatiny ako implantáty.
III) Koncepty náhrady kostí a inžiniersky prístup k rekonštrukcii tkanív pomocou kalcium fosfátovej biokeramiky, integrované titánovo-dentálne implantáty.
IV) Injektovateľné hydrogély ako biomateriály, nanomateriály pri zdokonaľovaní ortopedických inžinierskych aplikáciách pre rekonštrukciu kostných tkanív.
V). Spôsoby spracovania a prípravy anorganických materiálov pre bioaplikácie.
VI). Biosytémy ako inšpirácia pre vývoj keramických medicínskych zariadení.
VII) Špeciálne technológie na prípravu biomateriálov – nanovlákna pre podporné štruktúry náhradných tkanív, makroporézne gély pripravované za kryogénnych teplôt, materiály obsahujúce kmeňové bunky.


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 13. 05. 2020.

Typ výstupu: