21. 9. 2019  2:31 Matúš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400D10_4D - Degradačné procesy v materiáloch (FCHPT - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400D10_4D
Názov predmetu: Degradačné procesy v materiáloch
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (3 kredity)
Obsah predmetu:
Štruktúra materiálov, mechanizmus a prejavy degradácie anorganických kovových a nekovových a organických materiálov, vplyv prostredia a hlavné faktory ovplyvňujúce zníženie funkčnosti jednotlivých typov materiálov.Prevencia oproti degradácii.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: