19. 9. 2019  12:28 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 442E2_4D - Elektrochémia (FCHPT - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 442E2_4D
Názov predmetu: Elektrochémia
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (3 kredity)
Obsah predmetu:
Základy elektrochémie, transportné deje, vodivosť, elektrická dvojvrstva, kinetika elektródových reakcií, cyklická voltametria, techniky s riadeným potenciálom, impedančná spektroskopia.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: