16. 9. 2019  10:07 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412S0_4I - Spracovanie elektrických a elektronických odpadov (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412S0_4I
Názov predmetu: Spracovanie elektrických a elektronických odpadov
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Materiálové zloženie elektrických a elektronických odpadov
Typy a kategorizácia odpadných materiálov
Spracovanie a recyklácia organických, anorganických súčastí odpadu
Spracovanie a recyklácia kovových súčastí odpadu
Metódy získania drahých a vzácnych kovov z odpadov
Hydrometalurgia, pyrometalurgia, bioregenerácia
Environmentálne problémy spojené s recykláciou elektrického a elektronického šrotu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: