22. 9. 2019  3:39 Móric
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412A2_4I - Anorganická technológia pre pokročilých (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412A2_4I
Názov predmetu: Anorganická technológia pre pokročilých
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Fyzikálne a chemické vlastnosti anorganických zlúčenín a látok a súvis s ich väzbou a štruktúrou. Trendy vo vlastnostiach jednotlivých typov prvkov a ich zlúčenín.
Výskyt, príprava a využitie priemyselne významných anorganických látok a materiálov.
Základné anorganické technológie a zariadenia (výroba amoniaku, anorganických kyselín, priemyselných hnojív, elektrotermické výroby.)
Základy technickej elektrochémie (elektrolytická výroba chlóru, lúhu, hliníka).
Elektrochemické zdroje prúdu.
Základy korózie a ochrany proti korózii.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: