27. 10. 2020  6:40 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412K1_4I - Korózia a ochrana materiálov (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N412K1_4I
Názov predmetu: Korózia a ochrana materiálov
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Korózia kovov, prejavy korózneho napadnutia, mechanizmy korózie, základy protikoróznej ochrany, vybrané technológie povrchových úprav, náterové látky, charakteristika pigmentov a prísad, deštrukcia a stabilita polymérov.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: