Oct 21, 2020   5:04 a.m. Uršuľa
Academic information system

Course syllabus 412A1_4B - Alternatívne zdroje energie (FCHPT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
412A1_4B
Názov predmetu:
Alternatívne zdroje energie
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Alternatívne energie: energia vetra, energia vody, slnečná energia, geotermálna energia. Vodíková ekonomika. Nové typy jadrových reaktorov pre vodíkovú ekonomiku. Palivové články.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: