29. 10. 2020  21:25 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 412A1_4B - Alternatívne zdroje energie (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
412A1_4B
Názov predmetu:
Alternatívne zdroje energie
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Alternatívne energie: energia vetra, energia vody, slnečná energia, geotermálna energia. Vodíková ekonomika. Nové typy jadrových reaktorov pre vodíkovú ekonomiku. Palivové články.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: