29. 10. 2020  20:34 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 412A1_4B - Alternative Energy Sources (FCFT - SS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


University:
Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Course unit code: 412A1_4B
Course unit title:
Alternative Energy Sources
Mode of completion and Number of ECTS credits: Exam (2 credits)
Course contents:
Renewables energy sources: energy from sun, wind and water, geothermal energy. Hydrogen economics. New nuclear rectors for hydrogen economics. Fuel cells.


Last modification made by Ing. Tomáš Molnár on 01/29/2019.

Typ výstupu: