22. 9. 2019  2:18 Móric
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412O0_4I - Ochrana kovových materiálov (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412O0_4I
Názov predmetu: Ochrana kovových materiálov
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Proces korózie kovov z hľadiska termodynamiky
Typy a mechanizmy korózie kovov
Korózne účinky prostredia
Mechanická degradácia kovových materiálov
Protikorózna ochrana kovov
Monitoring koróznych procesov
Korózne skúšobníctvo
Technológie vylučovania kovových povlakov
Aplikácie náterových hmôt


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 17. 07. 2019.

Typ výstupu: