20. 9. 2020  3:19 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412T0_4B - Technológia kovových materiálov (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N412T0_4B
Názov predmetu:
Technológia kovových materiálov
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Prehľad o stavbe kovov a zliatin, poruchách v stavbe kryštálov, kryštalizácii čistých kovov a zliatin, vplyv štruktúry materiálov na ich vlastnosti, skúšobníctvo kovových materiálov, vybrané technológie spracovania kovov a zliatin. Základy prípravy a vlastností kompozitných materiálov s kovovou matricou.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: