Jan 28, 2020   2:37 p.m. Alfonz
Academic information system

Course syllabus N412Z1_4B - Základy chémie I (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412Z1_4B
Názov predmetu: Základy chémie I
Ukončenie a kredity: skúška (7 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Sústavy látok - čistá látka, prvok, zlúčenina, zmes
2. Štruktúra atómov a iónov
3. Periodická sústava prvkov
4. Názvoslovie anorganických zlúčenín
5. Chemická väzba, molekula
6. Základy výpočtov chemických procesov
7. Chemické rovnice
8. Energetické zmeny pri chemických reakciách
9. Rýchlosť chemických reakcií
10. Chemická rovnováha
11. Protolytické reakcie
12. Redoxné reakcie
13. Zrážacie reakcie


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Type of output: