Dec 13, 2019   1:51 a.m. Lucia
Academic information system

Course syllabus 442F1_4D - Fázové rovnováhy v kondenzovaných sústavách (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 442F1_4D
Názov predmetu: Fázové rovnováhy v kondenzovaných sústavách
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.FÁzové rovnováhy (dotácia 26/0)
 
a.Podmienky rovnováhy v heterogénnych sústavách
b.Fázové diagramy jednozložkových, dvojzložkových a viaczložkových kondenzovaných sústav
c.Fázové diagramy viaczložkových sústav, ak je jednou zložkou voda
d.Van't Hoffove diagramy


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Type of output: