Oct 26, 2020   9:00 a.m. Demeter
Academic information system

Course syllabus N412A3_4I - Alternatívne zdroje energie (FCHPT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412A3_4I
Názov predmetu: Alternatívne zdroje energie
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Alternatívne energie: energia vetra, energia vody, slnečná energia, geotermálna energia. Vodíková ekonomika. Nové typy jadrových reaktorov pre vodíkovú ekonomiku. Palivové články.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: