18. 1. 2020  13:58 Bohdana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N412A3_4I - Alternatívne zdroje energie (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412A3_4I
Názov predmetu: Alternatívne zdroje energie
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Alternatívne energie: energia vetra, energia vody, slnečná energia, geotermálna energia. Vodíková ekonomika. Nové typy jadrových reaktorov pre vodíkovú ekonomiku. Palivové články.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: