Feb 19, 2020   5:36 p.m. Vlasta
Academic information system

Course syllabus N412E0_4B - Elektrochemické syntézy (FCHPT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412E0_4B
Názov predmetu: Elektrochemické syntézy
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Základy fyzikálnej chémie vodných roztokov a roztavených solí
Základy elektrochemickej technológie, elektrolyzér, galvanický článok
Elektrolýza soľanky
Výroba fluóru, elektrolýza vody
Elektrorafinácia medi a drahých kovov
Elektrochemické výroby ľahkých kovov
Elektrochemické obrábanie
Palivové články
Elektrochemické syntézy organických látok


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: