25. 1. 2020  17:25 Gejza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412O1_4I - Ochrana kovových a anorganických materiálov (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412O1_4I
Názov predmetu: Ochrana kovových a anorganických materiálov
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1. Proces korózie kovov z hľadiska termodynamiky
2. Typy a mechanizmy korózie kovov
3. Korózne účinky prostredia
4. Mechanická degradácia kovových materiálov
5. Protikorózna ochrana kovov
6. Monitoring koróznych procesov
7. Korózne skúšobníctvo
8. Korózna ochrana skiel
9. Korózna ochrana keramiky
10. Korózia stavebných materiálov


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: