17. 8. 2019  17:35 Milica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N421K1_4I - Kvantová chémia (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421K1_4I
Názov predmetu: Kvantová chémia
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
Molekulový hamiltonián.
Približné metódy riešenia Schrödingerovej rovnice.
Mnohoelektrónová vlnová funkcia.
Model nezávislých častíc.
Rozvojové metódy.
Semiempirické a ab initio metódy.
Bázové funkcie.
Korelačná energia.
Mnohočasticová poruchová teória.
Metóda spriahnutých klastrov.
Teória funkcionálov hustoty.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 11. 06. 2018.

Typ výstupu: