Feb 24, 2020   1:01 p.m. Matej
Academic information system

Course syllabus N400T1_4I - Teória a interpretácia vibračných spektier (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400T1_4I
Názov predmetu: Teória a interpretácia vibračných spektier
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Spracovanie molekulových vibrácií klasickou mechanikou. Symetria molekulových vibrácií. Typy vibračných súradníc, GF analýza.
Vibračné a vibračno-rotačné spektrá dvojatómových molekúl. Vibračné spektrá viacatómových molekúl.
Klasický popis Ramanovho efektu. Výberové pravidlá pre Ramanove prechody.
Spracovanie molekulových vibrácií kvantovou mechanikou. Normálne módy.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 11. 06. 2018.

Type of output: