Dec 15, 2019   1:23 p.m. Ivica
Academic information system

Course syllabus N421F0_4I - Fyzika tuhých látok (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421F0_4I
Názov predmetu: Fyzika tuhých látok
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
Oboznámiť sa s niektorými experimentálnymi a výpočtovými metódami štúdia štruktúry látok. Pochopiť vzťah medzi kryštálovou štruktúrou látkok a ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami v tuhom skupenstve. Oboznámiť sa s takými
charakteristikami väzieb ako sú medzijadrové vzdialenosti, väzbové úhly, energia väzby.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: