17. 6. 2019  10:41 Adolf
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 422R0_4B - Riadenie procesov (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 422R0_4B
Názov predmetu: Riadenie procesov
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
1.Laplaceova transformácia (dotácia 4/0)
2.Prenos a určenie prenosov zložitých systémov (dotácia 2/0)
3.Prechodová charakteristika (dotácia 2/0)
4.Impulzová charakteristika (dotácia 1/0)
5.Póly a nuly (dotácia 1/0)
6.Modelovanie zásobnikov (dotácia 2/0)
7.Modelovanie výmenníkov (dotácia 2/0)
8.Modelovanie chemického reaktora (dotácia 1/0)
9.Dvojpolohový regulator (dotácia 1/0)
10.PID regulator (dotácia 1/0)
11.Uzavretý regulačný obvod (dotácia 1/0)
12.Stabilita (dotácia 1/0)
13.Úloha sledovania a úloha regulácie (dotácia 2/0)
14.Kvalita riadenia (dotácia 1/0)
15.Analytické metódy syntézy regulátorov (dotácia 2/0)
16.Experimentálne metódy syntézy regulátorov (dotácia 2/0)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 06. 2018.

Typ výstupu: