16. 10. 2019  14:31 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400V16_4D - Vybrané kapitoly z inteligentného riadenia (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400V16_4D
Názov predmetu: Vybrané kapitoly z inteligentného riadenia
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Teória umelých neurónových sietí
Neuro-fuzzy systémy
Genetické algoritmy
Simulované žíhanie
Morte Carlo simulácie


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: