14. 11. 2019  8:19 Irma
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 447M9_4D - Modelovanie a riadenie chemickotechnologických procesov (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 447M9_4D
Názov predmetu: Modelovanie a riadenie chemickotechnologických procesov
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Lineárny dynamický a statický systém (dotácia 2/0)
2.Nelineárny dynamický a statický systém (dotácia 2/0)
3.Procesy s akumulácou hmoty (dotácia 4/0)
4.Procesy s prestupom tepla (dotácia 6/0)
5.Proecsy s prestupom látky (dotácia 6/0)
6.Procesy s chemickou reakciou (dotácia 6/0)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: