16. 6. 2019  15:25 Blanka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422L0_4B - Linux -- základná automatizácia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422L0_4B
Názov predmetu: Linux -- základná automatizácia
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
bash - opakovanie
Úvod do skriptovania
Jednoduché úlohy
-premenné
-cykly
-podmienky
Algoritmizácia zložitejších úloh
Vlastný skript
Prezentácia


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: