16. 7. 2020  19:08 Drahomír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422L0_4B - Linux -- základná automatizácia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N422L0_4B
Názov predmetu: Linux -- základná automatizácia
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
bash - opakovanie
Úvod do skriptovania
Jednoduché úlohy
-premenné
-cykly
-podmienky
Algoritmizácia zložitejších úloh
Vlastný skript
Prezentácia


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: