16. 6. 2019  6:45 Blanka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422O0_4I - Objektovo orientované programovanie (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422O0_4I
Názov predmetu: Objektovo orientované programovanie
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Obsah predmetu:
1.Práca s podmienkami, cyklami, funkciami, poliami a smerníkmi (dotácia 3/9)
 
a.Podmienky a cykly
b.Funkcie a smerníky
c.Statické a dynamické alokovanie polí

2.Základy používania štruktúr, jednoduché zreťazené zoznamy a vytváranie databáz (dotácia 3/9)
 
a.Štruktúry
b.Zreťazené zoznamy
c.Jednoduché databázy

3.Objektovo orientovane programovanie s použitím jednoduchej grafiky (dotácia 6/18)
 
a.Triedy a metódy tried
b.Dedičnosť a polymorfizmus
c.Grafika


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: