3. 6. 2020  22:28 Karolína
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422O0_4I - Objektovo orientované programovanie (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N422O0_4I
Názov predmetu: Objektovo orientované programovanie
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Obsah predmetu:
1.
Práca s podmienkami, cyklami, funkciami, poliami a smerníkmi (dotácia 3/9)
 
a.
Podmienky a cykly
b.
Funkcie a smerníky
c.
Statické a dynamické alokovanie polí

2.
Základy používania štruktúr, jednoduché zreťazené zoznamy a vytváranie databáz (dotácia 3/9)
 
a.
Štruktúry
b.
Zreťazené zoznamy
c.Jednoduché databázy

3.
Objektovo orientovane programovanie s použitím jednoduchej grafiky (dotácia 6/18)
 
a.
Triedy a metódy tried
b.
Dedičnosť a polymorfizmus
c.
Grafika


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: