24. 6. 2019  11:46 Ján
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 422T1_4I - Teória automatického riadenia I (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 422T1_4I
Názov predmetu: Teória automatického riadenia I
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Dynamické systémy (dotácia 6/6)
 
a.Stavové modely
Prenosové modely
Časové odozvy systémov
Frekvenčná analýza
Kvalita regulácie
Geometrické miesto koreňov

2.Spojité riadenie procesov (dotácia 6/6)
 
a.Uzavretý regulačný obvod
PID regulátory
Stavový regulátor
Pozorovanie stavu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: