25. 6. 2019  8:50 Tadeáš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422U1_4B - Úvod do technológie XML (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422U1_4B
Názov predmetu: Úvod do technológie XML
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
1.Úvod do formátu XML (dotácia 3/3)
 
a.Príklady použitia XML v praxi
b.Správny zápis XML dokumentov
c.Stromová organizácia XML
d.Priemyselné štandardy odvodené od XML

2.Validácia XML dokumentov pomocou DTD (dotácia 3/3)
3.Vyhľadávací jazyk XPATH (dotácia 2/2)
 
a.Vyhľadávanie elementov XML dokumentoch pomocou XPATH
b.Vyhľadávanie v XML pomocou atribútov
c.Reťazcové a číselné funkcie jazyka XPATH

4.Prevod XML do iných formátov pomocou XSLT (dotácia 4/4)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: