24. 1. 2020  5:16 Timotej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N422Z2_4B - Základy Matlabu (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422Z2_4B
Názov predmetu: Základy Matlabu
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Úvod do MATLABu a Simulinku
Premenné, výrazy a operátory
Matice a vektory
Elementárne matematické funkcie
Grafika v MATLABe – 2D grafy
Grafika v MATLABe – 3D grafy
1. písomný test
Polynómy I 
Polynómy II
Vytváranie vlastných aplikácií I 
Vytváranie vlastných aplikácií II
Symbolický toolbox
2. písomný test


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: